КСУ готується розглянути справу за конституційним поданням Уповноваженого щодо надання нових повноважень слідчим органів ДКВСУ

14/04/2017 10:13

Ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини шостої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, а також здійснюється  підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Суду.

Нагадаємо, у поданні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  йдеться про те, що Законом України «Про Вищу раду правосуддя» статтю 216 Кримінального процесуального кодексу України було доповнено новою частиною шостою такого змісту: «Слідчі органів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють досудове розслідування злочинів, вчинених на території або в приміщеннях Державної кримінально-виконавчої служби України».

У цьому зв’язку, Уповноважений акцентує увагу на тому, що аналіз законодавства свідчить, що слідчі органів Державної кримінально-виконавчої служби є працівниками служби. Відповідно, вони підконтрольні та підзвітні керівнику служби, є залежними від керівника ієрархічно та на практичному рівні. У свою чергу керівник служби здійснює керівництво всією службою, здійснює призначення на керівні посади, несе персональну відповідальність за виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України.

Таким чином, законодавець віддав функцію розслідування злочинів, які вчинені безпосередньо працівниками служби або вчинені у зв’язку з невиконанням працівниками служби своїх прямих обов’язків, самим же працівникам служби, які є ієрархічно, інституційно підконтрольні та підзвітні керівнику служби.

«Водночас законодавство унеможливлює здійснення незалежного розслідування за відповідними скаргами, що в свою чергу призводить до невиконання державою конституційного обов’язку забезпечувати ефективне розслідування відповідних злочинів. У результаті, незважаючи на фундаментальну значимість, конституційна заборона тортур чи нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження, а також заборона свавільного позбавлення життя є неефективною», – наголошується у поданні Уповноваженого з прав людини.

Враховуючи вказане та керуючись статтями 101 і 147, частиною другою статті 150 Конституції України, п. 1 статті 13, статтею 39 Закону України «Про Конституційний Суд України», п. 3 частини першої статті 13 та статтею 15 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» Валерія Лутковська звертається до КСУ з проханням визнати положення частини шостої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України такими, що суперечать частині першій статті 3, частині першій статті 8, частинам першій і другій статті 27, частині другій статті 28 Конституції України.