Валерія Лутковська: «Ефективне реагування на порушення прав людини потребує розвитку інституційної спроможності всієї системи захисту прав людини в Україні»

14/03/2016 13:14

На цьому наголошувала Уповноважений Верховної Ради України з прав людини  під час зустрічей  з Послом Європейського Союзу в Україні Яном Томбінські  та із заступником помічника з питань прав людини Державного секретаря США Робертом Берщінські.

Ключовими питаннями під час обговорення були:  загальний стан дотримання прав людини в Україні, включаючи ситуацію в Автономній Республіці Крим та окремих районах Донецької та Луганської областей, а також розвиток інституційної спроможності Офісу Уповноваженого в контексті сучасних викликів у сфері прав людини в Україні.

Сторони приділили  також значну увагу  обговоренню численних фактів порушень прав людини в Україні, зафіксованих  у  13-й Доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини.

Валерія Лутковська акцентувала увагу на тому, що з 2012 року, виконуючи євроінтеграційні зобов’язання держави, Уповноваженого було наділено додатковими функціями у сфері захисту персональних даних, доступу до публічної інформації та протидії дискримінації.

«Європейський стандарт реалізації контролю у вказаних сферах вимагає наявності санкційного інструменту за порушення. В Україні це притягнення до адміністративної відповідальності шляхом складення протоколу, який направляється для розгляду в суді. Проте, застосування санкцій не притаманне для класичних функцій національних інституцій з прав людини у світі. Тому, ми ведемо дискусію щодо необхідності передбачення у новій редакції Конституції повноважень Верховної Ради України  створювати  нові інституційні механізми захисту прав людини в Україні відповідно до міжнародних стандартів», - зазначила Валерія Лутковська.

Таким чином, виконавши функції становлення системи захисту прав і свобод у вказаних сферах, Омбудсман має поступово передати ці повноваження новоствореним органам, залишаючись класичною національною інституцією з прав людини, яка здійснюватиме парламентський контроль за дотриманням прав людини і основоположних свобод в Україні.

«Очевидно, що ключовим у процесі створення нових органів є партнерські засади  взаємодії  з громадянським суспільством з обов’язковим  залученням фахівців Ради Європи, Європейського Союзу та Організації Об’єднаних Націй, а також  інших зацікавлених міжнародних організацій», - наголосила Валерія Лутковська.

Крім того, потребує корегування і чинна редакція Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» в частині наділення Уповноваженого правом створювати регіональні офіси  Секретаріату в областях для швидкого реагування на виявлені факти порушень прав людини.

Особливу увагу сторони приділили законодавчим гарантіям забезпечення незалежності інституції Уповноваженого з прав людини. У найближчій  перспективі, протягом  2-3 місяців, вкрай важливим є зняття загрози втрати незалежності інституції Уповноваженого з прав людини, яка витікає з нової редакції Закону «Про державну службу».

Саме це відзначено у п. 180 13-ї Доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини: «Управління Верховного комісара ООН з прав людини стурбовано тим, як новий Закон України «Про державну службу» застосовується до Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Йдеться про те, що спеціальній комісії надається право рекомендувати до призначення кандидатуру на посаду Керівника Секретаріату Уповноваженого, а ця особа дістає право призначати на посади інших працівників Секретаріату Уповноваженого. Це суперечить положенням Паризьких принципів щодо автономності та незалежності національних правозахисних установ». 

Сторони акцентували  також увагу на тому, що процес внесення законодавчих змін до компетенції Офісу Уповноваженого та посилення гарантій незалежності Омбудсмана повинен обов’язково відбуватися прозоро і відкрито із залученням експертів  провідних правозахисних та міжнародних організацій.

Дипломати висловили підтримку діяльності Уповноваженого  Верховної Ради України з прав людини, висловивши готовність і надалі всіляко сприяти розвитку системи захисту прав людини, що є частиною євроінтеграційних зобов’язань України.