Валерія Лутковська вважає неконституційним положення КПК, що не дозволяє оскаржувати ухвали слідчого судді про обшук

13/12/2017 10:13

Згідно з частиною третьою статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала слідчого судді про дозвіл на проникнення до житла чи іншого володіння особи та на їх огляд і обшук оскарженню під час досудового слідства не підлягає, заперечення проти таких ухвал можуть бути подані під час підготовчого засідання в суді.

«Однак при цьому суд не уповноважений приймати будь-яке рішення щодо законності ухвали слідчого судді, щодо якої було висловлено заперечення, так само як і вирішувати питання допустимості доказів, зібраних слідством на підставі такої ухвали. Відповідно, особи, в чиє право на недоторканість житла було здійснено втручання на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук, позбавлені ефективного засобу юридичного захисту від свавільності такого втручання», – йдеться у конституційному поданні Уповноваженого з прав людини.

Більше того, відсутність можливості оскаржити таку ухвалу під час досудового розслідування справи призводить до можливості доводити вину особи у вчиненні кримінального порушення доказами, зібраними з порушенням національного законодавства, що суперечить ч. 3 статті 62 Конституції України.

На переконання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, положення частини третьої статті 309 кодексу суперечить вимогам частини першої статті 8, частини першої статті 55, пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України.

Конституційне подання Уповноваженого щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 309 КПК України