Стан дотримання конституційних прав громадян у сфері земельних та житлових прав на Черкащині: результати моніторингового візиту

01/02/2019 17:51

В рамках виконання плану заходів з реалізації Стратегічних напрямів діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на 2019 рік щодо дотримання органами місцевого самоврядування конституційних прав громадян у сфері земельних та житлових прав здійснено моніторинговий візит до Черкаської міської ради, Смілянської міської ради Черкаської області та Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області.

Моніторинг земельних прав у Смілянській міській раді виявив, що виконавчий комітет міської ради за власні кошти сприяє громадянам у виготовленні документації необхідної для виділення земельної ділянки у власність.

Разом із тим зафіксовано випадок відмови у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність мотивуючи це тим, що громадянин протягом тривалого часу проживає на території іншої держави. Надання такої відмови є порушенням статті 24 Конституції України, якою визначено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, та вимог частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України, яка не передбачає такої відмови.

Моніторинг житлового законодавства встановив, що виконавчий комітет Смілянської міської ради не веде облік громадян, які мають право на отримання квартир, садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення не ведеться у зв’язку з відсутністю житлового фонду соціального призначення.

Крім того, виявлено що виконавчим комітетом Смілянською міською радою не оприлюднюються списки громадян, взятих на квартирний облік, та окремі списки осіб, які користуються правом у порядку загальної черги, першочергового та позачергового одержання житлових приміщень, що є порушенням права громадян на інформацію.

У Черкаській міській раді моніторинг земельних прав виявив, що в порушення вимог статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування» міською радою питання відведення земельних ділянок не розглядалися з березня 2018 року.

Моніторинг земельних прав у Головному управлінні Держгеокадастру у Черкаській області виявив, що мають місце випадки безпідставних відмов у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки в зв’язку з тим, що громадянину вже надано такий дозвіл на іншу земельну ділянку. Така мотивація відмови у наданні дозволу є порушенням законодавства.