Валерія Лутковська: «Конституційне право особи на соціальний захист не може залежати від місця проживання»

11/09/2017 16:32

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулась до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з поданням щодо захисту прав громадян, які виїхали на постійне проживання за кордон, на належне пенсійне забезпечення.

Підставою для подання стало те, що вже майже протягом 8 років, незважаючи на прийняття Конституційним Судом України рішення від 7.10.2009 № 25-рп/2009 та обов’язковість цього рішення, залишається нерозв’язаною проблема реалізації права громадян України на отримання пенсії у разі виїзду на постійне проживання за кордон, якщо Україна не уклала з відповідною державою міжнародний договір з питань пенсійного забезпечення або якщо згода на обов’язковість такого міжнародного договору не надана Верховною Радою України.

На переконання Уповноваженого з прав людини, що узгоджується і з відповідною позицією Європейського суду з прав людини, окресленою у рішенні у справі «Пічкур проти України» від 07.11.2013 (заява № 10441/06), конституційне право особи на соціальний захист, зокрема у старості, не може залежати від місця проживання (на території України чи поза її межами) і позбавлення особи, яка пропрацювала багато років в Україні та сплачувала пенсійні внески, права на пенсію лише на тій підставі, що вона більше не проживає на території України, є дискримінацією за ознакою місця проживання.

«Неспроможність держави забезпечити дієвий механізм виплати пенсії за віком не може бути аргументом для позбавлення громадянина України, який постійно проживає за кордоном, права на пенсійне забезпечення», – переконана Валерія Лутковська.

У зв’язку з вказаним Уповноважений з прав людини звернулась до Прем’єр-міністра України з пропозицією вжити заходів для забезпечення реалізації права громадян на пенсійне забезпечення без дискримінації за ознакою місця проживання.