Позиція Уповноваженого з прав людини щодо окремих положень Правил етичної поведінки державних службовців

11/05/2016 11:48

Як відомо, постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року №65 було затверджено Правила етичної поведінки державних службовців.

У зв’язку з цим до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надходять звернення громадян зі скаргами щодо невідповідності Конституції України положення підпункту 2 пункту 7 вказаних Правил. Зазначеним передбачено, що державні службовці у своїй діяльності керуються принципами етики державної служби, що ґрунтуються на положеннях Конституції України, законодавства про державну службу та запобігання корупції, а саме – лояльності. Водночас цим же пунктом визначено, що лояльність означає утримання від будь-яких проявів публічної критики діяльності державних органів, їх посадових осіб. А за порушення цих Правил державні службовці несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до закону.

Враховуючи вищевикладене, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулась до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, окресливши у своєму зверненні позицію Уповноваженого щодо того, що вищеназвані положення Правил передбачають обмеження права на свободу слова, вільне вираження своїх поглядів.

«Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Звертаю увагу, що першочерговою вимогою вказаного конституційного положення є те, що обмеження права на свободу слова мають встановлюватись виключно законом. Відтак, Правила, затверджені постановою Кабінету Міністрів України, в принципі не можуть передбачати підстави для обмеження вказаного права та, відповідно, в цій частині не відповідають частині третій статті 34 Конституції України», – йдеться у зверненні Уповноваженого з прав людини.

Крім того, право на свободу слова, а також умови допустимого обмеження цього права передбачені статтею 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Так, відповідно до цього положення кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право містить свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державним органам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств.

«Враховуючи рішення Європейського суду щодо цього питання, зокрема, й щодо України, можна дійти висновку, що вказані положення Правил не відповідають вимозі якості нормативно-правового акта, який встановлює підстави для обмеження основоположного права. Зокрема, Правила не передбачають коло осіб, на яких поширюється дія вказаного обмеження. А невизначеність термінів, відсутність чітких меж застосування відповідного положення Правил призводить до необмеженої дискреції державного органу в цій сфері, що є порушенням принципу верховенства права. Таким чином, положення Правил, про які йдеться, не відповідають статті 8 Конституції України», – наголосила Валерія Лутковська.

На підтвердження своєї позиції Уповноважений з прав людини також надіслала Прем’єр-міністру України копії отриманих висновків провідних вищих навчальних закладів України щодо порушеного питання, а також рекомендувала розглянути питання щодо необхідності скасування постанови Кабінету Міністрів України № 65 від 11 лютого 2016 р. «Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців».

Детальніше з обґрунтуванням позиції Уповноваженого можна ознайомитися на сайті у розділі «Експертні документи» або переглянути скан-копії звернення нижче.