Завдяки втручанню Уповноваженого персональні дані громадян у Декларації про вибір лікаря будуть захищені

10/07/2018 16:28

Уповноваженим раніше було наголошено, що деякі положення наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу»  не відповідають вимогам Закону України «Про захист персональних даних» та  створюють загрозу порушення принципу ненадмірності обробки персональних даних.

У зв’язку з цим було ініційовано проведення спільної робочої зустрічі з представниками МОЗ.

Під час зустрічі, що відбулася 27 квітня 2018 року з представниками МОЗ (Заступником Міністра Павлом Ковтонюком та радником Міністра Оленою Коломійчук) було детально обговорено положення Декларації на предмет необхідності внесення до неї великого об’єму інформації про пацієнта, яка не впливає на питання охорони здоров’я.

Окрему увагу було приділено таким положенням, як необхідність зазначення інформації про місце народження; адресу зареєстрованого місця проживання; реєстраційного номера облікової картки платника податків; унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі тощо. Також обговорювалося питання щодо необхідності виготовлення надавачами ПМД копій документів, що посвідчують особу пацієнта або його законного представника, та зобов’язання зберігати копії таких документів впродовж трьох років з дня припинення (анулювання) Декларації.

Представники МОЗ погодились, що внесення до Декларації, зокрема інформації про адресу зареєстрованого місця проживання пацієнта є надмірним.

Крім того, Декларацією передбачалося надання пацієнтом «згоди на збір та обробку персональних даних», що також не узгоджується із вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

Людмила Денісова наголосила, що реалізація права особи на охорону здоров'я не може ставитись в залежність від надання нею згоди на обробку персональних даних, яку особа фактично зобов’язана надати підписуючи Декларацію. Це створює загрозу порушення гарантованого статтею 49 Конституції України права на охорону здоров'я, медичну допомогу і не відповідає вимогам Закону України «Про захист персональних даних».

Згода на обробку персональних даних має бути свідомим рішенням особи, яке вона приймає добровільно. Таким чином, вимога надати згоду є порушенням принципу добровільності згоди, закріпленого пунктом 3 частини першої статті 2 Закону, оскільки особа фактично змушена надати згоду для реалізації свого права на охорону здоров'я і медичну допомогу.

Крім  того Уповноважений зазначила, що надаючи «згоду на збір та обробку персональних даних», передбачену Декларацією, особа надає таку згоду не лише відповідним медичним працівникам, а і Національній службі здоров’я України. Однак, положення статті 11 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» не передбачають необмежений доступ співробітників Національної служби здоров’я України, зокрема, до персональних даних пацієнтів.

За результатами зазначених консультацій, МОЗ було напрацьовано відповідні зміни, які були погоджені з Уповноваженим, та у подальшому затверджені наказом МОЗ.

Зважаючи на те, що існують випадки застосування надавачами ПМД форми старої Декларації, принагідно звертаємо увагу на необхідності застосування форми Декларації у редакції наказу МОЗ від 29.05.2018 № 1023 (додається).