1 березня у світі відзначається День нульової дискримінації

01/03/2020 09:02

Згідно з рішенням ООН, щороку 1 березня у світі відзначається День нульової дискримінації, метою якого є об’єднання зусиль в боротьбі з цим ганебним явищем.

Раса, колір шкіри, політичні та релігійні переконання, стать, вік, інвалідність, етнічне та соціальне походження, громадянство, сімейний та майновий стан, місце проживання, мова або будь-яка інша ознака - не мають бути причиною для дискримінації.

Принципи рівності та недискримінації закріплені у Загальній декларації прав людини та Конституції України, якими визначено, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.

Запобігання та протидія дискримінації в різних сферах суспільних відносин, просування принципу рівності, посилення впливу на органи державної влади та місцевого самоврядування щодо подолання проявів нетерпимості в українському суспільстві є одним із стратегічних напрямів у діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Так, Уповноваженим у рамках здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина систематично проводиться моніторинг стану дотримання принципу недискримінації у роботі органів державної влади та місцевого самоврядування, а також юридичних осіб публічного і приватного права.

Результати здійснюваного моніторингу та аналіз звернень громадян підтверджують, що дискримінація залишається поширеним явищем у суспільстві.

На переконання Уповноваженого, підвищення рівня обізнаності населення та формування толерантного середовища сприятиме зниженню ксенофобії, нетерпимості та поширенню мови ворожнечі в Україні. Адже, без подолання проявів дискримінації неможливо створити умови для самореалізації людини, розвитку паритетної демократії, впровадження європейських цінностей та стандартів.