На допомогу українському адвокатові – як захиститися від дискримінації правовими методами

05/06/2015 10:12

Захист від дискримінації у залі судового засідання є повсякденною роботою для європейських адвокатів. Для українських адвокатів це питання ще поки набирає новизни та актуальності.  Для заповнення цієї прогалини в рамках проекту «Посилення спроможностей адвокатів та правозахисників щодо застосування Європейської конвенції із прав людини та Європейської соціальної хартії (переглянутої)», який здійснюється Офісом Ради Європи в Україні у партнерстві з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, було підготовлено електронні видання – «Методичні рекомендації для юристів: Питання заборони та протидії дискримінації» та «Практичний посібник із аргументації у судових справах щодо дискримінації».

У Методичних рекомендаціях розкриваються теоретичні поняття дискримінації, захищених ознак, серед яких – стать, ґендерна ідентичність, національна приналежність та інші, а також сфер, де дискримінація може проявлятися – у трудових відносинах, у сфері освіти, при доступі до товарів та послуг.

Також до Методичних рекомендацій включено вичерпний, з урахуванням останніх законодавчих змін, перелік механізмів національного правового захисту та останньої судової практики в Україні у справах про дискримінацію. Розкривається у виданні й практика Європейського суду з прав людини у справах з дискримінації. 

У Практичному посібнику з аргументації викладено успішний, на думку розробників, алгоритм представлення справи у національному суді щодо дискримінації, із використанням таких інструментів як вибір компаратора та виокремлення захищеної ознаки, з’ясування легітимної мети введення тих чи інших правил, а також визначення статусу жертви через порівняння.

Ці два видання доповнюють вже раніше виданий у рамках проекту Посібник із Європейського антидискримінаційного права.

«Методичні рекомендації для юристів: Питання заборони та протидії дискримінації» 

«Практичний посібник із аргументації у судових справах щодо дискримінації»