Завдяки втручанню Уповноваженого поновлено право на соціальний захист інвалідів

15/05/2014 10:47

До Уповноваженого з прав людини звернулися мешканці Вінницької області з приводу того, що через відмову надавати свою згоду на обробку персональних даних їм було відмовлено у проходженні медико-соціальної експертизи, що необхідна для отримання статусу інваліда.

У свою чергу, Уповноважений звернулася до Міністра охорони здоров'я України з рекомендаціями щодо практичного застосування законодавства про захист персональних даних під час реалізації особою права на соціальний захист інвалідів та наголосила на недопущенні порушення чи обмеження конституційного права на охорону здоров'я у зв'язку із ненаданням особою своєї згоди на обробку персональних даних.

Для отримання статусу інваліда особа повинна подати до відповідної медико-соціальної експертної комісії необхідні документи та інформовану добровільну згоду хворого на обробку персональних даних, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України.

Проте є велика кількість осіб, які мають усі підстави для встановлення інвалідності, але через свої релігійні переконання, зокрема, відмовляються надавати згоду на обробку персональних даних. У зв'язку з цим, МСЕК таким особам, зазвичай, відмовляють у проходженні медико-соціального обстеження. Як наслідок, такі особи не отримують статус інваліда і позбавлені можливості користуватися усіма видами пільг, призначеними для соціального захисту інвалідів.

Виникає ситуація, коли реалізація закріпленого законом права особи на соціальний захист у зв'язку з інвалідністю ставиться у залежність від факту надання чи ненадання нею згоди на обробку персональних даних.

У цьому зв'язку Уповноважений з прав людини зазначила, що, окрім згоди особи підставою для обробки персональних даних є також дозвіл, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону винятково для здійснення його повноважень.

Право МОЗ України та інших відомств, що обробляють персональні дані в процесі призначення інвалідності, вже передбачено низкою нормативно-правових актів у цій сфері, а саме Законами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Положенням про централізований банк даних з проблем інвалідності та Положенням про медико-соціальну експертизу.

Таким чином, Уповноважений роз'яснила та рекомендувала МОЗ України здійснювати збір інформації та обробку персональних даних, що вносяться до централізованого банку даних з проблем інвалідності, на підставі вказаних нормативно-правових актів, не вимагаючи при цьому окремої згоди особи на таку обробку.

Згідно з інформацією, що надійшла до Уповноваженого, МОЗ України доручило Вінницькому обласному центру медико-соціальної експертизи провести огляд заявників та винести відповідне рішення без надання ними згоди на обробку персональних даних.