Регіональний координатор Уповноваженого запропонував шляхи підвищення рівня ефективності проведення службових розслідувань про порушення прав громадян співробітниками міліції

22/05/2014 12:33

З такими пропозиціями регіональний координатор Уповноваженого зі зв’язків із громадськістю в Черкаській області Володимир Батчаєв виступив на черговому засіданні Експертної ради з питань дотримання прав людини та реформування органів внутрішніх справ при МВС України, що відбулося за участю Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Володимир Батчаєв представив присутнім проект пропозицій щодо підвищення рівня ефективності проведення службових розслідувань щодо співробітників міліції за повідомленнями громадян про порушення їхніх прав. Він висловив побажання внести до «Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ України» доповнення і зміни, які наділяють цивільну особу правами учасника службового розслідування за своїм зверненням та створюють нормативні запобіжники від можливих утисків такого права з боку посадової особи органів внутрішніх справ.

Зокрема, запропоновано доповнити Інструкцію окремим пунктом «Права суб’єкта звернення», де чітко регламентувати права особи під час проведення службового розслідування за її скаргою на дії співробітника міліції.

Експертна рада при МВС ухвалила рішення про підтримку запропонованого регіональним координатором комплексу змін, а відповідний пакет документів із пропозиціями (пояснювальна записка та порівняльна таблиця) передані для розгляду керівництву МВС України.

Арсен Аваков доручив відповідним службам Міністерства внутрішніх справ вивчити питання доцільності запровадження цих пропозицій та, у разі відсутності обґрунтованих заперечень, підготувати проект наказу про внесення запропонованих змін та доповнень до «Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ України».