Завдяки втручанню Уповноваженого скасовано дискримінаційне рішення сільської ради щодо реєстрації релігійних організацій

17/02/2016 16:40

У ході моніторингу дотримання принципу недискримінації в різних сферах суспільних відносин Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини виявлено факт ухвалення незаконного та дискримінаційного рішення Оситнязькою сільською радою від 17.07.2015 №384 «Про реєстрацію релігійних громад на території Оситнязької сільської ради».

Так, згідно з пунктом 2 вказаного рішення на території Оситнязької сільської ради заборонялася реєстрація будь-яких релігійних організацій, крім діючої православної церкви Свято-Казанської ікони Божої Матері.

Зважаючи на те, що відповідно до пункту 6 частини першої статті 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» таке обмеження становить пряму дискримінацію за ознакою релігійних переконань, а також порушення статей 3 та 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», Уповноваженим з прав людини на адресу Оситнязького сільського голови було внесено відповідне подання.

На виконання акту реагування Уповноваженого Оситнязька сільська рада прийняла рішення від 24.12.2015 №30 «Про скасування рішення сесії Оситнязької сільської ради від 17.07.2015 №384 «Про реєстрацію релігійних громад на території Оситнязької сільської ради».
 

До відома:

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» пряма дискримінація є ситуацією, за якої з особою та/або групою осіб за їх певними ознаками, зокрема й місця проживання, поводяться менш прихильно, ніж з іншою особою та/або групою осіб в аналогічній ситуації, крім випадків, коли таке поводження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» кожному громадянину в Україні гарантовано право на свободу совісті, яке включає свободу одноособово чи разом з іншими сповідувати будь-яку релігію, відправляти релігійні культи, відкрито виражати і вільно поширювати свої релігійні переконання. Статтею 14 вказаного закону передбачено, що для реєстрації статуту (положення) релігійної громади громадяни в кількості не менше десяти чоловік, які утворили її і досягли 18-річного віку, подають заяву та статут (положення) на реєстрацію до обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а в Автономній Республіці Крим – до Ради міністрів Автономної Республіки Крим.